Deutsch Polski Česky English


Zľava na ubytovanie


Katalóg Cdfoto.net predstavuje na webvizitkách (resp. na webprezentáciach) viaceré hotely a penzióny lokalizované v Poprade a v regióne Vysokých Tatier, ktoré poskytujú pohodlné a cenovo výhodné ubytovanie.
Ak ste našli na internete niektorý z nižšieuvedených hotelov a penziónov pomocou nášho webkatalógu www.cdfoto.net a náš editor Vám pridelí kód na zľavu, môžete jednoducho získať 10 - 20% zľavu na ubytovanie - kód na zľavu priložíte, resp. oznámite hotelu k objednávke ubytovania.
 

Zoznam hotelov a penziónov poskytujúcich zľavu na ubytovanie

Názov hotela Lokalita Webstránka Aktuálna zľava
Penzión Raimund - webvizitka Dolný Smokovec www.penzionraimund.sk - 20% min. 2 dni
Penzión Jakub  Poprad www.penzionjakub.sk - 10%
Penzión U Alžbetky Poprad www.penzionualzbetky.sk - 10%
Penzión Sv.Juraj Poprad www.svjuraj.sk - 10%
Penzión Červený mak - webvizitka Poprad www.cerveny-mak.sk - 10%

 Postup na získanie Kódu na zľavu a jeho použitie:

 1. Zľava na ubytovanie sa vzťahuje na ceny uvedené na webstránke hotela alebo penziónu - overte si na nej
 ceny za ubytovanie, vybavenie izieb a
všetky dôležité podmienky ubytovania. Ak je pri názve hotela uvedená aj
 webvizitka nášho katalógu, nájdete tam doplňujúce informácie o zľave. Informácie o vybavení izieb si môžete
 vyžiadať aj e-mailom alebo telefonicky priamo z hotela, či penziónu.

 2. Po získaní potrebných informácií a ak možno aspoň 5 dní pred nástupom na ubytovanie vyplňte a odošlite
 dole uvedený formulár -
Žiadosť o získanie Kódu na zľavu, ktorá však nie je rezerváciou ubytovania - viď bod 4.
 3. Po obdržaní
Vašej Žiadosti o získanie Kódu na zľavu Vám editor webkatalógu Cdfoto.net bez zbytočného
 odkladu pridelí Kód na zľavu a súčasne ho oznámi aj hotelu či penziónu.
 4. Po obdržaní Kódu na zľavu si objednajte cez rezervačný formulár hotela či penziónu, e-mailom alebo
 telefonicky ubytovanie priamo vo vyhliadnutom hoteli či penzióne a priložte, resp. uveďte aj Váš Kód na zľavu.
 5. Pri nástupe na ubytovanie sa ohláste ako klient webkatalógu Cdfoto.net - hotel či penzión Vám pri platení za
 ubytovacie služby poskytne dohodnutú zľavu.
 6. Pri opakovanom ubytovaní v tom istom hoteli, či penzióne si vyžiadajte nový Kód na zľavu s aktuálnou zľavou


 Dôležité upozornenie: Editor webkatalógu Cdfoto.net bol splnomocnený vedením vyššie uvedených hotelov a
 penziónov uverejniť informácie o zľavách na ubytovanie na internete, priamo však zľavy neudeľuje a ani ich
 nemôže ovplyvniť, a preto sú vylúčené akékoľvek právne nároky voči editorovi. Klient má právo požadovať
 vyradenie hotela alebo penziónu zo Zoznamu hotelov a penziónov poskytujúcich zľavu na ubytovanie v katalógu
 Cdfoto.net, ak mal problémy s poskytnutím prisľúbenej zľavy. Iba ak akceptujete toto upozornenie,
odošlite na
 adresu
ing.peter.nemecek@gmail.com nasledovné údaje:

 

Žiadosť o získanie Kódu na zľavu - možnosť ubytovania so zľavou 10 % - 20%
Hosť katalógu Cdfoto.net má záujem o ubytovanie so zľavou v hoteli:

Názov hotela:
Lokalita:
Počet osôb spolu:                         Z toho detí do 6 r.:
Príchod:
Odchod:
Vaše meno:
Váš e-mail:
 

Hľadanie v katalógu Cdfoto.net:
 

 


Všetky práva vyhradené
 

 

Späť

 

Copyright ,